Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

2604 9aba 420

seabelle:

Hahahaha oh my gosh nothing gas ever described me more perfectly

story of my brain

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatost tost
princess-me
6174 a555 420
Reposted fromjustMeee justMeee viatost tost
princess-me
6373 f7b7 420
Reposted fromcenturylove centurylove viaeazyi eazyi

May 25 2015

princess-me
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove vialenifca lenifca
princess-me

May 17 2015

princess-me
7972 2a80 420
We have to dance it out !
Reposted fromdraia draia viatost tost

May 13 2015

princess-me
7109 d402 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viatost tost
princess-me

May 12 2015

7940 980c 420

running-towards-healthy:

FRICK YEEEEA t-.-t

Reposted fromget-fit get-fit viamakemewannadie makemewannadie

May 06 2015

princess-me
0824 0ce5 420
6366 278d 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialenifca lenifca
princess-me
8850 57c5 420

May 03 2015

princess-me
7585 761b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadidlirnik didlirnik
3408 aa5d 420

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viadidlirnik didlirnik
princess-me

April 17 2015

princess-me
U mężczyzn szukam męskości. Nie chodzi mi o umięśnioną klatę czy przyciskanie do ściany. On ma być moim wsparciem, szanować moją prywatną przestrzeń, ale równocześnie przywrócić mnie do porządku kiedy popadam w swoje wariactwa, nawet mocno mną potrząsnąć. I zdecydować, gdzie jedziemy na weekend albo banalną kolację. Nóż mi się otwiera, gdy słyszę "co zechcesz kochanie". Dziewczyny od czasu do czasu potrzebują, by facet przejął inicjatywę i je poprowadził.
— pinkrose
Reposted frompinkrose pinkrose viaszalony-virus szalony-virus
princess-me
7585 761b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagoszka goszka

April 12 2015

princess-me
9952 1cc9
Reposted fromthetemple thetemple vialenifca lenifca
3628 49e1 420
Reposted fromidiod idiod vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl